Escunç és una associació sense ànim de lucre dedicada a promoure una actitud positiva cap al català de la Ribagorça. El seu àmbit d’actuació és l’Alta Ribagorça però sense deixar de tindre present el conjunt de l’àmbit ribagorçà i complementant-se amb altres entitats del mateix àmbit territorial i/o temàtic.

Escunç vol desplegar tot un seguit d’actuacions, de les quals el diccionari del ribagorçà només n’és una, per tal de promoure l’adhesió i el respecte a la manera ribagorçana d’expressar-se.