veria ·


Bèstia de càrrega.

Marisol García. Durro

Pot prendre el sentit ampli referit al bestiar gros, però en cap cas l’hem escoltat referida a bestiar xic (ni oví ni cabrum ni poralla o conills). Sovint s’utilitza en un singular genèric: tants caps d’averia.

Corresponent normatiu: haveria

Fonts escrites:

– DIEC:

averia o haveria: f. Bèstia de càrrega.

– DCVB:

averia: 1. a) Animals domèstics en general, sien bestiar gros, sien gallinam o conills (Penya-roja, Freginals). A Xiva de Morella s’usa en pl.: «Vaig a dar menjar a les averies».—b) Bestiar de peu rodó (Ponts).—c) Bestiar boví (Senterada).—d) Animal de peu rodó (Reus, Lleida, Castelló de Farfanya, Vimbodí, Balaguer, Calasseit).—e) Bístia de treball, sia cavallina, sia bovina (Sidamunt).—f) Averia bovina: bestiar boví (Rojals). Vuyt caps de aueria bouina, doc. a. 1706 (arx. de Montblanc).

Transcripció fonètica:

[‘bɾia] [be’ɾia]

Entrades similars