verdanc


Bony en el coll, a causa de la inflamació d’un gangli produïda pel fred o per un mal gest.

Josep d’Escoll d’Igüerri.

Fonts:

– El DCVB dóna, en una de les definicions del mot:

“Bony que es produeix en el coll, l’origen del qual s’atribueix a un mal gest o a refredament (Pallars Sobirà)”.

És a dir que no situa el mot a la Ribagorça  sinó tan sols al Pallars Sobirà.

– El diccionari del IEC fa un resum de les definicions del DCVB:

“1 m. Renou d’arbre.  2 m. Senyal que deixa en el cos una contusió, una fuetada, una incisió quirúrgica ampla, etc.”

Sembla clar que l’accepció relacionada amb la fisiologia humana deriva d’una analogia entre el cos o el coll de l’home i el tronc de l’arbre, on l’aparició de bonys a la superfície anuncia nous brots verd (anomenats verdancs durant tot el període en què encara són brots o branques verdes i flexibles).

Entrades similars