tornapuntes


Puntal que aguanta una biga volada.

Sabina Lapedra. Taüll

Fonts escrites:

– DCVB:

Peça recta de fusta o de ferro que, posada en sentit diagonal entre altres dues que formen angle recte, serveix per a reforçar-les i privar que es moguin o s’afluixi llur unió; cast. tornapunta.

– DIEC:

m.Element de reforçament que uneix dues peces que formen angle i que transmet part del pes de la peça horitzontal a la peça vertical, o bé en reforça la unió.

Transcripció fonètica:

[toɾna’puntes]

Entrades similars