tissó ·


Tronc de llenya.

Laia Pascual Serra. El Pont de Suert.

Anna Cierco. Llesp

Forma normativa: tió.

Fonts escrites:  Trobem tió al DIEC, com a tros de tronc per a cremar a la llar. El DCVB documenta amb el mateix significat tisó, amb essa sonora, i ho situa al Pallars i al Pirineu Oriental.

Anna Cierco, de Llesp, també ens documenta la variant tisó, amb essa sonora. Totes dues són variants del primitiu tió, amb una essa epentètica que evita el hiat.

Transcripció fonètica:

[ti’so], [ti’zo]

Entrades similars