rabassa


Part baixa i grossa de la soca d’un arbre, en part soterrada, de la qual arranquen les arrels. Hem trobat un tros de rabassa d’aquell pi.

Joan Perelada Gil. La Vall de Boí

Fonts escrites:

-DIEC:

f.Part de la soca d’un arbre o d’un arbust coberta per la terra, de la qual arrenquen les arrels.

-DCVB:

1. Part inferior, generalment més gruixuda i que creix sota terra, de la soca d’un arbre o arbust (pir-or., or., occ., val., bal., alg.); cast. cepa. Carga de rabassa, Leuda Coll. 1249. Neguna persona no gos pendre rebasses ni politxons de vinyes, doc. a. 1428 (Mostassaf 266).
2. Soca grossa i seca, destinada a esser cremada (Ribagorça, Pallars, Artesa de S.); cast. leño.

Transcripció fonètica:

[ra’βasa]

Entrades similars