prest


Aviat, al cap de poc de temps, d’ací a poc de temps. Me’n vaig a dormir, que demà m’he de llevar molt prest.

Susana Ariño Rosó. El Pont de Suert

Fonts escrites:

-DIEC:

adv. Aviat. Demà ens aixecarem prest. Torna prest, que t’espero.

-DCVB:

En temps primerenc; dins poc temps, sense tardar (Ripollès, Bal.); cast. pronto. Deu aiudar a ormeiar… e fer al pus prest que pusca lo seruey de la nau, Consolat, c. 62. Sabia Jesús, eterna prudència, | los mals que deuien en ell prest venir, Passi cobles 7. Pensà com poria restaurar la sua ciutat que no’s perdés tan prest, Tirant, c. 5. Que’s dexen prest vençre, Proc. Olives 1598. Feu tots bona cara y preneu plaher, car prest serà la causa de vostra dolor passada, Faules Isòp. 164. Convé passem contes prest, Penya Poes. 44. Vine—li diuen—, vine prest, tu ets nostre, Canigó xi. Tan prest com: tan aviat com, tot seguit que. Tan prest com só estat en terra, ora per ora, doc. a. 1478 (BSAL, vii, 2). Més prest avui que demà: al més aviat possible. Idò més prest avui que demà donem-nos tots les mans, Aurora 226. Prest o tard: en temps més pròxim o més llunyà a venir.

Transcripció fonètica:

[‘pɾest]

Entrades similars