popar


Xuclar amb la boca la llet de les mamelles. Li dono de popar al nen cada tres hores.

Maria Jesús Llorens i Cambray; Teresa del Hiero Dies. El Pont de Suert

-Fonts escrites:

-DIEC:

mamar: v. tr. Xuclar amb els llavis i la llengua (la llet de les mamelles). Treia tota la llet que mamava. El nen s’adormí en havent mamat.

-DCVB:

1. Mamar; xuclar la llet de la mamella (Ripoll, Borredà, Pallars, Ribagorça, Conca de Tremp, Balaguer, Fraga, Ll., Pla d’Urgell, Mequinensa); cast. mamar.
2. Xuclar, atreure per succió (occ.); cast. chupar. Si gra o peyra… cau en la oreylla, alguna persona pos la boca en la oreylla, e aprés espire fortment en gisa que la tire popan, Tres. Pobr. 24.
3. fig. Beure a galet (Sort).
4. Donar a mamar; alletar (Pla d’Urgell); cast. amamantar.

Transcripció fonètica:

[po’pa]

Entrades similars