pollí


Petit d’un animal de peu rodó.

Sabina Lapedra. Taüll

Fonts escrites:

-DIEC:

m.Cavall, ase o mul, jove.

-DCVB:

1. Cavall, ruc o mul jove, des que neix fins que el desmamen; cast. pollino. Prés de aquell loch hauia un vadell, fill del bou, e un pollí, fill del cauall, Llull Felix, pt. vii, c. 1. Pollí cauallí, XII diners, Cost. Tort. IX, xix, 1. No en rocí, | mas en pollí | no gens domat, Spill 13116. A ses corregudes s’hi proven no solament homos y cavalls, sinó també atlots y pollins, Roq. 22.

Transcripció fonètica:

[po’ʎi ]

Entrades similars