pleta


Lloc tancat amb andàs on s’arreplega el bestiar que pastura en el camp o en la muntanya.

Sabina Lapedra. Taüll

Fonts escrites:

-DIEC:

f.Lloc o clos on es recull el bestiar que pastura al camp o a la muntanya.
f.Clos, porció de terreny tancada generalment de paret, dins la qual pastura el bestiar.

-DCVB:

1. Lloc tancat, generalment amb andans, on es recull el bestiar que pastura al camp o a la muntanya (Cerdanya, Ripollès, Gir., Guilleries, Bagà, Pobla de L., Plana de Vic, Vall d’Àneu, Pont de S., Senterada, Pobla de S., Tremp, Urgell); cast. redil, majada. Se recullen en las pletas dels ganaders, Const. Cat., a. 1588. Dins dit àmbit y havia corral o pleta de moltons, doc. a. 1606 (Aguiló Dicc.). Per traure’l de la pleta | los gossos li aquissaren, Canigó iv. Pleta de munyidor: corral on es munyen les ovelles (Pinyana).
2. Porció de terreny no conrat, tancat de paret, dins el qual pastura el bestiar (Mall.); cast. corral. El pastor, porquer y somerer pasturen les guardes per la pleta, Rosselló Many. 115.
3. Porció de terreny tancat de paret i que conté una part de sementer (Men.). Subdividit cada un dels sementers en diferentas fraccions, anomenadas… pletas las medianas, Soler Agric. a Men., 11. «An açò deis al·loteta? | Fadrineta li dic jo; | si l’encontràs per sa pleta | crec no li faria por» (glosa menorquina, ap. Camps Folkl. i, 150).

Transcripció fonètica:

[‘pleta]

Entrades similars