piquerol ·


Esquella petiteta que es penja en el coll d’un animal.

Sabina Lapedra. Taüll

Corresponent normatiu: picarol.

Fonts escrites:

-DCVB:

picarol: 1.   Esquella petita, d’alçada que oscil·la entre 4 i 12 cm. i generalment de forma aplanada, que duen penjada pel coll certs animals, com cabres, ovelles, bous (or., occ., val., bal.); cast. esquila. Que de deu en deu bèsties degen portar un picarol, Mostassaf 264 (doc. a. 1428). Els picarols dins les tanques | toquen de mort lentament, Colom Juven. 53.
2. Cascavell (Conflent, Garrotxa, Ll., Sta. Col. de Q., Camp de Tarr., Men.); cast. cascabel. Una retranga de cuyr e de sendat reials, ab sos picarols, doc. a. 1365 (Rubió Docs. cult. i, 207).Picarol de fiet: sonall de cascavells (Men.).

Font: DCVB

Font: DCVB

Transcripció fonètica:

[pike’ɾɔl]

Entrades similars