palmar


Lleixa, prestatge. Deixa el llibre al palmar.

Anna Cierco. Llesp

Fonts escrites:

-DIEC:

lleixa: f.Relleix o prestatge adossat a una paret, a la campana d’una llar, etc.

-DCVB:

1. Paret prima, mitjanada (Puigcerdà, Cercs, St. Llor. de Mo.); cast. medianera, tabique. Palmar paret: Paries medius, Torra Dicc.
2. Post o pedrís prim que va unit horitzontalment a una paret o armari o a la boca de la campana de la xemeneia, i serveix per a posar-hi atuells de cuina o altres objectes (Bonansa, Pont de S., Vall d’Àneu, Sort, Pobla de S., Tremp, Balaguer); cast. anaquel, vasar.
3. Estenedor de vímets, canyes, etc., per a posar-hi fruita a assecar (Cardós); cast. cañizo.

Transcripció fonètica:

[pal’ma]

Entrades similars