occir


Matar, llevar la vida, fer morir. Si ho torna a fer l’occiré.

Marisol García. Durro

Fonts escrites:

-DIEC:

matar: v. tr.Llevar la vida (a algú). El mataren a trets. Durant la guerra li mataren el germà. Han matat el seu germà. Han estat morts pels enemics. Aquesta malaltia el matarà. Aquest fred matarà els blats.
v. tr.per ext. Ara sí que m’heu mort! Aquest neguit em mata.
intr. pron.Es va matar tirant-se daltabaix del pont. No t’enfilis tan amunt: si caus, et mataràs. Matar-se treballant. No t’hi matis, en aquesta feina, que no t’ho agrairà ningú.

-DCVB:

Matar. Jo us occiria amb mon coltell, Carner Ofrena 63.

Transcripció fonètica:

[aw’si]

Entrades similars