mosset -eta ·


Xiquet, persona que està en la infància, que té pocs anys. Aquest mosset és molt renegador.

Ricardo. Vilaller

Gala Pons. El Pont de Suert

Corresponent normatiu: nen, xiquet.

Fonts escrites:

-DCVB:

Mosso petit; cast. mozuelo, aprendiz. Vengueren al loch acostumat ab un mosset que’ls portaue los instruments, Paris e Viana 3. Un sabater va alborotar es bàrrio amb una atupada que va donar a un mosset seu, Roq. 32.

Transcripció fonètica:

[mo’set]

Entrades similars