morança


Temps humit, bromós, i càlid (en relació amb l’estació de l’any o amb els dies precedents). És molt típic de primavera o de tardor i molt convenient per als cultius i la vegetació en general.

Segons el DCVB, fa referència al temps encalmat després d’una maltempsada.

Entrades similars