manxó


Manxa manual per a ventar el foc.

Maria Jesús Llorens i Cambray. El Pont de Suert

Fonts escrites:

-DIEC:

m.Ventall d’espart que serveix per a ventar el foc.

-DCVB:

1. Manxes de ferrer (Pont de S., Val., Sanet, Men.); cast. barquín, fuelle.
2. Manxa manual per a fer vent al fogó (Esterri, Senterada, Patró); cast. fuelle. Hun manchó de una mà, doc. a. 1465 (BDC, xxiv, 125).
3. Ventador en forma de disc d’espart per a fer vent al fogó (Lluçanès, Montseny, Pla de Bages); cast. aventador, soplillo.

Transcripció fonètica:

[maɲ’ʧo]

Entrades similars