lego ·


Aviat, prompte.

Antonieta Navarri. Bonansa

Sebastià Jordà Ruiz. El Pont de Suert

Josep Monforte. El Pont de Suert

Mònica Jordà Agut. El Pont de Suert

Fonts escrites:

– DCVB:

Lego, adv., castellanisme inadmissible, però freqüent en català oriental, occidental i alguerès; cast. luego, en seguida.

Alego adv. vulg. Prompte, dins poc temps; cast. en seguida. «¿No vindràs?—Alego vinc» (Valls). «Alego alego serà la fira» (Baix Maestrat., ap. Garcia G. Vec.).

Transcripció fonètica:

[‘leɣo]

Entrades similars