goiat -a ·


Noi, xiquet, persona jove.

Ana Agullana Palacin; Guillem Monsó Ramon; Aitor Castell Barrull; Maria Jesús Llorens i Cambray. El Pont de Suert

Corresponent normatiu: gojat.

Fonts escrites:

-DIEC:

gojat: m.Noi.

-DCVB:

gojat: 1. Noi o noia, jove de quinze a vint anys; fadrí (Vall de Barravés); cast. mozo. «Esser un bon gojat»: esser bona persona, de bon caràcter (Ll., Cerdanya, Ross.). Dich-te, gojat, que no’t conech; | veste’n d’aquí, Cobles cavaller y pastora (Cançon. Aguiló). Puix de boda amb adreços ja arriben los gojats, Atlàntida ii. Qui és lo teu gojat?, Canigó x.

Entrades similars