gaial


Obertura que es feia abans als pallers.

Joan Perelada Gil. La Vall de Boí.

Fonts escrites:

-DIEC:

m.Obertura feta en una paret.

-DCVB:

Obertura gran practicada a la part superior d’una casa de pagès, sota la teulada, per a donar ventilació al paller i posar-hi o treure’n la palla (Andorra, Bonansa, Pont de S., Borén, Esterri, Sort, Senterada, Conca de Tremp). Els seguers… els posen als gaials de sota teulada, Violant Abelles 24.

Transcripció fonètica:

[[ga’jal]]

Entrades similars