fatança


Un munt de coses, un garbuix.

Ben segur que és un derivat de la mateixa forma que ha donat fato en el sentit que pren en altres indrets del català nord-occidental, és a dir un envalum de coses, una bona quantitat de recapte (no el fato rigagorçà, que té tot un altre sentit).

L’origen etimològic d’aquesta fatança (i d’aquell fato) no és del tot clar.

Entrades similars