esterrifallada ·


Escampada de coses en desordre.

Marisol García. Durro

Corresponent normatiu: no en consta.

Fonts escrites: no en consta.

Nota: No trobem cap rastre de documentació on aparegui aquesta entrada, ni en els diccionaris ni fent recerca a Internet.

Transcripció fonètica:

[asterifa’ʎaða]

Entrades similars