esparracar


Estripar. Normalment referit a la roba, ja que es tracta d’un derivat de parrac.

Unai Farré Rami. La Vall de Boí

Fonts escrites:

– DCVB:

Esquinçar (pir-or., or., occ.); cast. rasgar, desgarrar. «Anant a bosc, les gatoses me van esparracar les calces». He eixit esparracada la roba, Massó Croq. 118.

– DIEC:

1 [LC] Fer estrips (a la roba). Travessant l’esbarzerar es va esparracar les calces.
2 [LC] Se li van esparracar els pantalons jugant a futbol.

 

Transcripció fonètica:

[aspara’ka]

Entrades similars