esgriminir ·


Posar els pèls de punta o la pell de gallina (a algú), per efecte d’una sensació física o emocional. Fa un soroll que em fa esgriminir.

Marisol García. Durro

Corresponent normatiu: esborronar.

Fonts escrites: no en consta.

Nota: No trobem cap rastre de documentació on aparegui aquesta entrada, ni en els diccionaris ni fent recerca a Internet.

Transcripció fonètica:

[azɣɾimi’ni]

Entrades similars