escurina ·


Foscor intensa.

Marisol García. Durro

Corresponent normatiu: no en consta.

Fonts escrites:

-DCVB:

fosquina: fosca intensa (Morella). «Que fosquina fa esta nit!»

Transcripció fonètica:

[oscu’ɾina]

Entrades similars