escassinar ·


Fer el seu crit, el pollastre i la gallina.

Marisol García. Durro

Gràcia Palacín Cierco; Àngel Monsó Porté; Abril Pérez Farré. La Vall de Boí

Corresponent normatiu: escatainar.

Fonts escrites:

-DIEC:

escatainar: v. intr. La gallina, fer el seu crit.

-DCVB:

Escatainar (Tamarit de la L., Bonansa); cast. cacarear.

Transcripció fonètica:

[askasi’na]

Entrades similars