escampar ·


Escombrar, netejar el sòl (d’algun lloc) amb una escombra. Els treballadors de l’ajuntament escampen la plaça.

Calos Jordana Cesau; Eva Soler. El Pont de Suert

Razvan Paduret. Vilaller

Corresponent normatiu: escombrar.

Fonts escrites:

-DCVB:

4. Escombrar; netejar amb l’escampa o granera el forn, l’era, la casa, etc. (Andorra, Pallars, Ribagorça, Conca de Tremp, Pla d’Urgell); cast. escombrar, barrer.

Nota: el verb escombrar apareix al DIEC, però no amb el sentit d’escombrar, sinó amb el de «separar en diverses direccions les parts que integraven un conjunt».

Transcripció fonètica:

[askam’pa]

Entrades similars