esborronar


Despentinar.

Irene Fondevila. Santorenç

Maria Jesús Llorens i Cambray. El Pont de Suert

Fonts escrites:

– DIEC:

v. tr. Posar els pèls de punta (a algú) per efecte del fred, de la febre, de la por, etc.

– DCVB:

1. a) Contraure la pell formant-hi com a granissó per efecte del fred, de la febre, de la por, etc.; cast. espeluznar. Pegà un siulo que feia esborronar sa pell, Rosselló Many. 53

3. refl. Desfibrar-se els fils d’un ordit per esser poc tort o poc aprestat, o també pel refrec que sofreixen amb els lliços, amb la pua o ells amb ells (Pons Ind. text.).

 

Cap dels dos diccionaris dóna exactament l’accepció d’esborronar com a despentinar, però es mouen més o menys en el mateix camp semàntic.

Transcripció fonètica:

[azboro’na]

Entrades similars