esboixar ·


Escampar, separar en distintes direccions les parts que estaven juntes o que formaven un conjunt.

Sabina Lapedra. Taüll

Corresponent normatiu: no en consta.

Fonts escrites: no en consta.

Nota: No trobem cap rastre de documentació on aparegui aquesta entrada, ni en els diccionaris ni fent recerca a Internet.

Transcripció fonètica:

[azboј’ʃá]

Entrades similars