esboigar ·


Preparar la terra erma per al conreu trencant-la.

Josep d’Escoll. Igüerri

Corresponent normatiu: no en consta.

Fonts escrites:

-DCVB

Rompre una terra erma i preparar-la per al conreu (Andorra, Esterri, Senterada, Pont de S., Solsona, Cardona).

Transcripció fonètica:

[azβuj’ɣa]

Entrades similars