entifonar ·


Encertar una cosa en un lloc. No entifonava la clau al pany.

Marisol García. Durro

Corresponent normatiu: no en consta.

Fonts escrites: no en consta.

Nota: el mot enfifonar és compartit amb l’occità aranès.

Transcripció fonètica:

[antifo’na]

Entrades similars