ensobinar-si


Caure i no poder-se aixecar per si mateix.

Josep Alonso Badia. El Pont de Suert

Fonts escrites:

-DIEC:

v. intr. pron.Posar-se de sobines.

-DCVB:

1. Posar-se ajagut d’esquena, de sobines (Pego).
2. Posar-se una bèstia caiguda en posició tal que no pot aixecar-se per si mateixa (Ll., Val.); cast. asobinarse.
3. Perdre les forces i gairebé el coneixement (Benassal, Cocentaina); cast. postrarse, desmayar.
4. Esllavissar-se, ensorrar-se un terreny (Solsona); cast. deslizarse.

Transcripció fonètica:

[ansuβi’nasi]

Entrades similars