enneulit -ida ·


Mancat de vigor, decandit.

Antonieta Navarri. Santorenç

Corresponent normatiu:

neulit -ida.

Fonts escrites:

– DCVB:

neulit, -idaadj. (part. pass. de neulir): Marcit, debilitat lentament; aflaquit; cast. enflaquecido, mustio. A sa cuina…, amb sa flaire sola dets armaris, es més neulit s’hi retornaria, Ruyra Pinya, ii, 19. Un cop fos morta, ¿què passaria amb el seu fill neulit i tan avesat a les manyagues?, Roig Flama 207.

– DIEC:

neulit, -ida adj.Privat de vigoria, d’ufana. Criatures neulides per la manca d’aliments.

No trobem fonts escrites de l’adjectiu amb el prefix en-. En canvi, al Pallars podem trobar aneulat, amb el mateix significat.

Transcripció fonètica:

[an:ew’lit]

Entrades similars