emprar


Demanar o agafar en préstec: emprar un remolcemprar quartos al banc.

Josep d’Escoll. Igüerri.

Fonts escrites:

– DIEC:

3 Servir-se d’alguna cosa. La llotja dels genovesos, de la qual no s’empren des que és feta la llotja major, sigui donada als cavallers per a capella de Sant Jordi. 4 Manllevar. He emprat un llibre de la biblioteca per a la Rut.

– DCVB:

2. Demanar en préstec, manllevar (Solsona, Camp de Tarr., Ribagorça, Pallars, Pla de Lleida, Pla d’Urgell, Segarra, Ribera d’Ebre, Maestr., Cast., Val., Al., Eiv.); cast. tomar prestado. Si empres res de negú, torna-ho lo més prest que pugues, Isop Faules 20. Com no tenia dinés, hagué d’amprar en hipoteca més de mil duros, Navarro PP 39.

Comentaris:

L’accepció ribagorçana correspon millor a les accepcions 4 del DIEC i 2 del DCVB, és a dir en el sentit de manllevar, i no tant en el sentit d’utilitzar.

 

Transcripció fonètica:

[am’pɾa]

Entrades similars