embardollar ·


Embolicar-ho tot. Ell quan parla ho embardolla tot.

Marisol García. Durro

Fonts escrites:

– DCVB:

Embolicar, barrejar desordenadament (Pallars, Val.); cast. emburujar. Per col·locar l’ordit al teler són necessaris tres homes: un que va donant l’ordit ben estès i pla, tenint cura que no s’embardolle, Violant Càn. 33.

Transcripció fonètica:

[ambaɾðo’ʎa]

Entrades similars