eixorcar ·


Esterilitzar.

Marisol García. Durro

Corresponent normatiu: no en consta

Fonts escrites:

-DCVB:

Fer eixorc, estèril; cast. esterilizar. Lo dupte axorca, no crea; | fe y coratge són mester, Aguiló Fochs foll. 111. Invadint… nostre heretatge lingüístich, amenaçant aixorcar-lo, Josep M.a Roca (Jocs Fl. 1923).

Nota: El DIEC no documenta el verb eixorcar, però tanmateix sí que documenta l’adjectiu eixorc amb el significat d’estèril.

 

Transcripció fonètica:

[ajʃoɾ’ka]

Entrades similars