eixolomar ·


Olorar: Els gats en zel s’aixolomen el sexe abans de copular

En sentit figurat, ficar el nas, tafanejar: He anat a aixolomar al mercat i no hi havia gran cosa

Ma Jesús Llorens. El Pont de Suert.

Corresponent normatiu: ensumar, olorar.

Fonts escrites:

– DCVB:

Ensumar, olorar; es diu especialment del gos quan ha trobat rastre (Esterri, Pont de S.); cast. husmear. Fon.: aјʃolomá (Esterri); eјʃolomá (Pont de S.).

Transcripció fonètica:

[ajʃolo’ma]

Entrades similars