aixedegat -ada ·


Que pateix set.

Marisol García. Durro

Corresponent normatiu: assedegat

Fonts escrites:

-DIEC:

assedegat: 1 adj.Que pateix set. Vam arribar assedegats.
adj.per ext. Assedegats de justícia, de glòria.

-DCVB:

assedegat: Que té molta set; cast. sediento. No cessa la santa pensa engendrar en si aygues de vida ab les quals puscha sadollar los proismes assedegats, Canals Carta, c. 67. Una gota per refrescar la assedegada boca sua, Villena Vita Chr., c. 221. Ronca, assedegat de presa, lo lleó de Venècia, Atlàntida, introd. Fins que la pluja banyi els camps assedegats, Alcover Poem. Bíbl. 73.

Transcripció fonètica:

[ajʃeðe’ɣat]

Entrades similars