despús-demà


Passat demà, el dia que fa fa dos després d’avui.

Susana Ariño

Fonts escrites:

-DIEC:

adv. Demà passat.

-DCVB:

Demà passat; el dia immediat següent a demà; cast. pasado mañana. Demà o despusdemà le speram, Esteve Eleg. La tersa de la contribució… que cau despusdemà. Navarro PP 97.

Transcripció fonètica:

[despuzðe’ma]

Entrades similars