curró ·


Regió lumbar, part alta de la cuixa.

Marisol García; Durro

Corresponent normatiu: corró

Fonts escrites:

-DIEC

corró: m.Regió lumbar.

-DCVB

corró: 10. a) Regió lumbar del cos humà (Cardós, Tremp, Urgell, Cerdanya); cast. lomos. Els corrons: els renyons (Tremp). Caure de corrons: caure de costat o d’esquena, topant amb la renyonada.—b) Maluc, ballador de l’anca de les bísties (Pont de S., Ponts); cast. cía.

Nota: tal com podem veure en la definicó que ens dóna el DCVB, en pallarès els corrons són el que en català normatiu són els ronyons; precisament per estar situats a l’interior de la part lumbar del cos.

Transcripció fonètica:

[ku’ro]

Entrades similars