crestó


Boc capat. Els crestons són els guies del ramat i el protegeixen.

Elvira Pascual Serra; Pau Barrull Grau. El Pont de Suert

Fonts escrites:

– DIEC:

Crestat: Boc castrat.

– DCVB:

1. Boc castrat (Bagà, Pobla de L., Ripoll, Plana de Vic, Esterri, Sort, Pont de S., Pobla de S., Pla d’Urgell, Solsona, Cardona, Penedès Calasseit, Tortosa, Alcoi); cast. castrón. Ha en la casa… DCC cabres majors et CX bocs colutz et CCL crestons, doc. a. 1289 (Bol. Ac. B. L., vi, 67). Tenir en los dits territoris…, tant solament sinquanta caps de moltons, ovellas e crastons, Const. Cat. 138. Un li fa ofrena… d’una ovella o un crestó que mena a remolc per una banya, Verdaguer Exc. 45.
2. Mascle de cabrall, de més d’un any d’edat, castrat o sense castrar (Igualada, Sta. Col. de Q., Gandesa); cast. chivato, chivo.
3. Cabrit de dos a tres anys d’edat (Pont de S., Pobla de S., Falset).

Transcripció fonètica:

[kɾes’to]

Entrades similars