cornal ·


Cantell, en un cos, indret on es troben dos cares laterals.

Maria Jesús Llorens i Cambray; el Pont de Suert

Fonts escrites: trobem l’entrada al DIEC, però amb una accepció lleugerament diferent: fent referència a peces de roba, i no al cantell en general.

-DIEC:

Cornaló, punta d’una manta, d’un mocador, d’un full de paper, etc.

-DCVB

3. Punta o angle d’una peça de roba (Pallars, Ribagorça); cast. punta, pico. Al costat de la careta de treure la mel va cosit un mocador del coll de les dones, triangulat i doblat amb els dos cornals que pengen avall, Violant Abelles 30.
4. Extrem de la taula (Sopeira).

Transcripció fonètica:

[koɾ’nal]

Entrades similars