corn


Banya, protuberància frontal que, generalment en nombre d’un parell, posseeixen molts remugants.

Nil Barrull Grau; el Pont de Suert

Fonts escrites:

– DIEC:

Banya, excrescència òssia, coberta o no d’una beina de substància epidèrmica, que alguns animals tenen al front. Les banyes del bou, del be, de l’isard, del cérvol. Banyes dretes, caragolades. Mudar les banyes. Apuntar-li a un animal les banyes. Les banyes del dimoni. Un dimoni amb banyes.

– DCVB:

1. Protuberància ossosa o ceratinosa, llarguera o cònica, dreta o torta, que creix soldada al front de certs animals, especialment dels remugants (Ribagorça, Lleida); cast. cuerno. (V. banya). Carga de corns de bou, doc. a. 1252 (Capmany Mem. ii, 21). Les bèsties se combaten e’s defenen ab corns e ab dents e ab ungles, Llull Cont. 108, 4. Vn bou darà ab lo corn ha altre en la yllada, Anim. caçar 82 vo. Hun oricorn te’n vençrà, que fir ab lo corn que passa una paret, Sermons SVF, i, 154.

 

Transcripció fonètica:

[‘koɾn]

Entrades similars