cavallfust ·


Banc especial per collir olives. Pujaré amb el cavall fust a l’olivera.

Elvira Pascual Serra. El Pont de Suert

Corresponent normatiu: no en consta

Fonts escrites:

– DCVB:

1. ant. Espècie de banc de fusta amb quatre cames i de forma semblant a la d’un cavall, que servia per a tenir col·locades les selles de cavalcar. I caval fusti in quo tenentur celle equitandi, doc. a. 1307 (RLR, iv, 377). Item unum cavall fust, Item unam cellam, doc. a. 1388 (BSAL, xi, 16).
2. Conjunt de les guieres i de les barres travesseres que les sostenen, en la biga de tafona (Artà).

Transcripció fonètica:

[kaßaʎ’fust]

Entrades similars