caselot ·


Caminet estret que es fa entre dues cases. Avui anirem a jugar al caselot de Perot.

Joan Perelada Gil. La Vall de Boí

Corresponent normatiu: no en consta

Fonts escrites: no en consta

Nota: No trobem cap rastre de documentació on aparegui aquesta entrada, ni en els diccionaris ni fent recerca a Internet.

 

Transcripció fonètica:

[kaze’lɔt]

Entrades similars