casalot


Casa vella, molt gran, normalment deshabitada.

Marisol García. Durro

Fonts escrites:

– DIEC:

m.Casa gran vella o ruïnosa.

– DCVB:

1. Casa vella i ruïnosa (or., occ.); cast. caserón. És format d’un agrupament de casalots d’aspecte miserable, Massó Croq. 39. És un casalot deshabitat, Ruyra Pinya, i, 89.

 

Transcripció fonètica:

[kaza’lɔt]

Entrades similars