carriscle ·


Columna vertebral. S’ha trencat el carrsicle i hem d’anar a l’hospital.

Teresa del Hierro Dies; Cristina del Hierro Dies. El Pont de Suert

Corresponent normatiu: no en consta.

Fonts escrites:

-DCVB

Espinada, columna vertebral (Esterri, Sort); cast. espinazo.

Transcripció fonètica:

[karis’kle]

Entrades similars