carrampoll ·


Carràs, manyoc de coses, sobretot de fruita.

Marisol García. Durro

Corresponent normatiu: no en consta.

Fonts escrites:

-DCVB

Manyoc de coses, sobretot de fruita com cireres, dàtils, etc. (Vall de Barravés).

Transcripció fonètica:

[karam’poʎ]

Entrades similars