carant ·


Canal fet per l’aigua quan fa tronades.

Marisol García. Durro

Corresponent normatiu: no en consta.

Fonts escrites:

-DCVB

Corrent d’aigua molt pendent en terra rocosa, o el llit eixut d’un tal corrent d’aigua.
Carants, topon.: partida rural i muntanya del terme d’Ortoneda en la Conca de Tremp.

Transcripció fonètica:

[ka’ɾan]

Entrades similars