candonguear ·


Fer el gandul.

Marisol García. Durro

Corresponent normatiu: no en consta.

Fonts escrites: no en consta en català.

El Diccionari de la RAE documenta el verb a Salamanca amb el significat de “Eludir el trabajo”, el mateix significat que tenim nosaltres. El mot, per tant, és un castellanisme.

Transcripció fonètica:

[kandoŋɣe’a]

Entrades similars