canalla


Mainada;conjunt de criatures, d’infants.

Marisol García. Durro

Abril López Abad; Susana Burillo. El Pont de Suert

Fonts escrites:

– DCVB:

4. Mainada, conjunt d’infants (or., occ.); cast. chiquillería, gente menuda. Fou moda entre la canalla del poble jugar a fer la tomia, Víct. Cat., Ombr. 47. Y’ls dó molta canaya [sic] y llargues alegries, Girbal Pere Llarch 94.
5. Infant (or.); cast. chiquillo, criatura. Se me tirà als brassos, somicant com una canalla, Vilanova Obres, ix, 225.

– DIEC:

f.Mainada 1.

Transcripció fonètica:

[ka’naƛa]

Entrades similars